Algemene voorwaarden

Header algemene voorwaarden

Over Creatief-CV.nl

Creatief-CV.nl
Adres: Barbarastraat 44 | 6663 ML Lent
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 65631897
Btw-identificatienummer: NL001114911B39

 

Algemeen

Door gebruik te maken van de website www.creatief-cv.nl aanvaardt u dat u verbonden bent aan deze algemene voorwaarden. Creatief-CV.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn bij het gebruik van de website van Creatief-CV.nl.

 

Gebruik van de website en geleverde producten

 1. Inhoud die u via de website van Creatief-CV.nl downloadt, waaronder alle meegeleverde bestanden en afbeeldingen, zijn onder licentie aan u verstrekt door Creatief-CV.nl.
 2. U stemt ermee in dat de bestanden op de website van Creatief-CV.nl, evenals afbeeldingen en andere vormen van content, eigendom zijn van Creatief-CV.nl, licentiegevers en/of gebruikers van Creatief-CV.nl, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en niet gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden.
 3. Gegevens over afmetingen, kleuren, afbeeldingen van producten op de website van Creatief-CV.nl gelden slechts bij benadering. Deze gegevens kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. De overeenkomst komt elektronisch, namelijk via de website, tot stand. Creatief-CV.nl draagt er zorg voor dat de elektronische overdracht van data beveiligd is.
 5. Creatief-CV.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kleurverschillen tussen de beelden die u op uw beeldscherm ziet en de beelden die u afdrukt middels een (thuis)printer.
 

Prijzen en betalen

 1. Creatief-CV.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder u daaraan voorafgaand van op de hoogte te stellen. Creatief-CV.nl zal te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen.
 2. De genoemde prijzen die getoond worden op de website van Creatief-CV.nl zijn inclusief btw.
 

Garantie

 1. Op Creatief-CV.nl kunt u onder andere CV-templates downloaden. Creatief-CV.nl garandeert in geen geval dat u een baan vindt na aankoop van een CV-template of een ander product van Creatief-CV.nl, noch na levering van andere diensten door Creatief-CV.nl.
 2. Creatief-CV.nl garandeert dat de producten en afbeeldingen vrij van defecten zullen zijn gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop u een product downloadt of ontvangt.
 

Herroepingsrecht

Producten van Creatief-CV.nl worden digitaal geproduceerd en geleverd. Tijdens de betaling gaat u ermee akkoord dat de aankoop definitief is en dat u afziet van uw herroepingsrecht. Annuleren en/of retourneren van de aankoop is dan niet meer mogelijk.

 

Overdraagbaarheid

Elke bestelling op Creatief-CV.nl wordt op naam geregistreerd. Onze CV-templates, templates voor sollicitatiebrieven en andere producten mogen uitsluitend door de koper zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de rechten van de producten van Creatief-CV.nl zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen aan derden.

 

Overmacht

 1. Creatief-CV.nl kan niet garanderen dat de website www.creatief-cv.nl ten alle tijden beschikbaar wordt gesteld, vrij van storingen en onderbrekingen.
 2. Creatief-CV.nl is niet aansprakelijk als de overeenkomst niet kan worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere vreemde oorzaak die in redelijkheid niet had kunnen worden voorkomen door Creatief-CV.nl, waaronder storingen in de elektriciteit, storingen in de internetverbinding, storingen of wijzigingen in de door derden geleverde technologie en storingen in het e-mailverkeer.
 3. In het geval van overmacht behoudt Creatief-CV.nl zich het recht voor de aangegane verplichtingen op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de inhoud van de overeenkomst zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft. Creatief-CV.nl hoeft in geval van overmacht geen geval een schadevergoeding en/of boete te betalen.

Laatst gewijzigd op: 15 juni 2021