Zelf ontslag nemen? 5 tips voor het opzeggen van je baan

Ontslag nemen

Ontslag nemen kan best spannend zijn. Hoe vertel je je werkgever dat je je baan opzegt? En waar moet een ontslagbrief formeel aan voldoen? Je leest het in dit blog.

 

Kan je zomaar ontslag nemen?

Ja, je kan je arbeidsovereenkomst met je werkgever eenzijdig opzeggen. Bijvoorbeeld als je een nieuwe baan hebt gevonden of als je het niet meer naar je zin hebt in je werk.

Bij een vrijwillig ontslag heb je meestal wel een opzegtermijn: een periode die je volgens je contract moet blijven werken voor de werkgever na het indienen van je ontslag. Je mag dus niet zomaar wegblijven van je werk.

 

Wat moet je doen als je ontslag wil nemen?

Als je zelf ontslag neemt, is het handig om de volgende stappen op te volgen:

 1. Bekijk in je arbeidsovereenkomst en in de HR-systemen welke voorwaarden voor jou gelden, bijvoorbeeld wat je opzegtermijn is, of er een concurrentiebeding geldt en hoeveel openstaande vakantiedagen je nog hebt. Zo weet je zelf alvast waar je aan toe bent.
 2. Plan een persoonlijk gesprek in met je leidinggevende. Vertel in dit gesprek dat je ontslag neemt.
 3. Verstuur een schriftelijke bevestiging dat je ontslag neemt, bijvoorbeeld een ontslagbrief of ontslagmail.
 4. Werk netjes en professioneel door tot de afgesproken datum waarop je uit dienst treedt.
 5. Vraag, als jij en je werkgever goed uit elkaar gaan, om een referentie, aanbeveling op LinkedIn, een aanbevelingsbrief of referentiebrief of getuigschrift. Daarmee kan je een nieuwe werkgever laten zien wat anderen van jou als collega vinden.
 6. Het kan zijn dat je leidinggevende je nog uitnodigt voor een exitgesprek. Je kan dan met je werkgever bespreken waarom je weggaat en neemt met een goed gevoel afscheid.
 
Ontslag indienen

 

Hoe bied ik mijn ontslag aan?

Zeg je contract altijd schriftelijk op, maar doe dat pas nadat je je leidinggevende hebt gesproken. Op een goede manier ontslag nemen bestaat dus uit twee stappen: een persoonlijk gesprek met je manager, en een schriftelijke bevestiging van je opzegging in de vorm van een ontslagbrief.

Soms staat in je cao vastgelegd waar een opzegging arbeidsovereenkomst aan moet voldoen. Bijvoorbeeld dat je de ontslagbrief per aangetekende post moet versturen.

 

Ontslag nemen gesprek

De beste manier om je ontslag in te dienen, is door een persoonlijk gesprek met je leidinggevende in te plannen. Vertel in dit gesprek dat je contract opzegt. Je mag natuurlijk vertellen waarom je tot dit besluit bent gekomen, maar dat is niet verplicht.

Kan ik telefonisch ontslag nemen? Je denkt misschien dat een telefoongesprek hetzelfde is als een persoonlijk gesprek, maar dat is niet zo. Je baan opzeggen doe je het liefst persoonlijk bij je manager of leidinggevende, niet via de telefoon. Nu het vanwege de coronacrisis niet altijd mogelijk is om elkaar live te spreken, kan een telefoongesprek of videobelletje wel volstaan.

 

Ontslagbrief

Een ontslagbrief is een brief waarin je je contract met je werkgever opzegt. Een ontslagbrief is pas rechtsgeldig als -ie deze gegevens bevat:

 • Datum waarop de brief is verstuurd
 • Adresgegevens van het bedrijf
 • Naam en adresgegevens van de werknemer
 • Opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • Datum van uitdiensttreding, rekening gehouden met de opzegtermijn van … weken/maanden
 • Naam en handtekening van de werknemer, en de datum waarop de brief ondertekend is

Vraag in een ontslagbrief ook om een bevestiging van ontvangst. Dat is je bewijs dat je werkgever je opzegging goed heeft ontvangen. Je kunt je ontslagbrief ook aangetekend versturen.

Hieronder vind je een goed voorbeeld van een ontslagbrief. Heb je meer inspiratie nodig, bekijk dan onze andere ontslagbrief voorbeelden.

 

Marion Rijssen
Straatnaam 1
2345 AB Dorp

Organisatie X
Straatnaam 1
6789 CD Stad

Dorp, 15 december 2021

Beste mevrouw Harmsen, Noortje,

Bedankt voor het prettige gesprek vanochtend. Middels deze brief bevestig ik de opzegging van mijn dienstverband bij Organisatie X. Met inachtneming van mijn opzegtermijn treed ik per 1 januari 2022 uit dienst. Ik zou graag mijn 3 openstaande vakantiedagen, in goed overleg, voor deze datum opnemen.

Tot die tijd span ik mij vanzelfsprekend in om alle lopende zaken zo goed mogelijk af te handelen. Eventuele open eindjes zal ik documenteren, zodat mijn opvolger daar zonder problemen mee verder kan.

Ik heb de afgelopen 5 jaar met veel plezier bij Organisatie X gewerkt. Ik wil je dan ook heel graag bedanken voor de goede tijden die we samen hebben meegemaakt. Veel succes in de toekomst en wie weet komen we elkaar nog eens tegen.

Met vriendelijke groet,

Marion Rijssen

 
Ontslag nemen

 

Wanneer neem je ontslag?

Er zijn een aantal redenen te bedenken om je ontslag in te dienen.

 

1. Ontslag nemen vanwege een nieuwe baan

Gefeliciteerd met je nieuwe baan! Als je een nieuwe baan hebt gevonden, moet je het contract bij je huidige baan opzeggen. Hou daarbij rekening met de opzegtermijn. Dit is meestal 1 maand.

 

2. Ontslag nemen zonder nieuwe baan

Heb je het niet meer naar je zin op je werk? Neem je een sabbatical? Of wil je beginnen aan een voltijd opleiding? Dan ga je ontslag nemen zonder nieuwe baan. Dit maakt voor het proces niet uit: je werkt gewoon door tot het einde van je opzegtermijn.

Let wel op dat er een gat in je CV kan ontstaan en dat je geld nodig hebt om je bewust kozen werkloze periode te overbruggen.

 

3. Ontslag nemen tijdens je proeftijd

Als je met een nieuwe baan begint, heb je meestal een proeftijd van 1 maand. In deze periode ontdekken jij en je werkgever of jullie een goede match zijn. In je proeftijd kan je op elk moment ontslag nemen, zonder verdere gevolgen.

 

4. Ontslag nemen tijdens ziekte

Het is niet handig om ontslag te nemen als je ziek bent. Dan vervalt namelijk je recht op salaris en uitkering. Teken het liefst ook geen vaststellingsovereenkomst tijdens de eerste 2 jaar dat je ziek bent, want ook dan heb je geen recht meer op een WW-uitkering of WIA-uitkering.

Wil je ontslag nemen tijdens een burn-out? Hiervoor gelden dezelfde adviezen als bij andere ziekten. Je baan opzeggen als je een burn-out hebt is risicovol, omdat je ook dan het recht op een uitkering misloopt.

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan hangt het van je situatie af of je recht hebt op een uitkering.

  TIP   Lees meer over solliciteren tijdens ziekte

 

5. Ontslag nemen vanwege een (dreigend) arbeidsconflict

Soms voel je genoodzaakt om ontslag te nemen vanwege een (dreigend) conflict met je werkgever. Houd je dan goed aan de formele regels rondom ontslag, omdat dit conflict mogelijk voor de rechter kan komen. Verstuur je ontslagbrief bijvoorbeeld met de aangetekende post en bewaar een kopie en het verzendbewijs.

 

6. Ontslag met wederzijds goedvinden

Word je ontslagen door je werkgever en ben je het eens met dat besluit? Dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Je kunt hier ook zelf op aansturen. Je maakt met je werkgever afspraken over de financiële afhandeling van je ontslag. Deze afspraken leg je schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Als deze overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet, behoud je het recht op een WW-uitkering.

 

Per direct of met opzegtermijn

Je kunt ontslag nemen met inachtneming van je opzegtermijn, of je kunt per direct ontslag nemen.

Doorwerken tot het einde van je opzegtermijn

In de meeste gevallen werk je gewoon door tot je opzegtermijn voorbij is. Meestal is dit 1 maand. Als je bijvoorbeeld op 1 oktober uit dienst wil, dan moet je je contract uiterlijk op 31 augustus opzeggen. In de maand september werk je dan nog gewoon door.

 

Per direct stoppen

Heb je een zeer dringende reden om ontslag te nemen? Maakt die reden het onmogelijk om bij je werkgever in dienst te blijven? Dan kun je op staande voet ontslag nemen. Je arbeidsovereenkomst wordt dan onmiddellijk beëindigd en je hoeft je niet te houden aan de opzegtermijn.

Om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen, moet de werkgever zich ernstig misdragen – op zo’n manier dat er niet van je gevraagd kan worden om er nog een dag langer te werken. Je werkgever is dan ernstig verwijtbaar.Een voorbeeld hiervan is dat je loon niet betaald wordt, of dat jij als werknemer ernstig bedreigd of beledigd wordt.

Je hebt bij een zeer dringende reden om ontslag te nemen ook recht op een schadevergoeding, met de hoogte van het loon dat je anders nog had ontvangen als je contract op een ‘normale’ manier was beëindigd. Je kunt ook aanspraak maken op een transitievergoeding, mits je langer dan 2 jaar in dienst was.

 
Opzegging arbeidsovereenkomst

 

Tijdelijk of vast contract opzeggen

Een tijdelijk contract, ook wel een contract voor bepaalde tijd genoemd, heeft een einddatum. Het meest gangbare tijdelijke contract is een jaarcontract.

Contracten voor bepaalde tijd kunnen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dit expliciet vermeld staat in het contract. Als jij en je werkgever niet zo’n afspraak hebben gemaakt, dan zou je ook tijdens je dienstverband kunnen overleggen met je werkgever of eerder opzeggen mogelijk is.

Heb je een vast contract? Dat is een contract voor onbepaalde tijd. Zo’n contract heeft dus geen einddatum. Je kunt je baan dan opzeggen met inachtneming van je opzegtermijn. Standaard heb je 1 maand opzegtermijn, maar soms is contractueel of in de cao vastgelegd dat je bijvoorbeeld 2 maanden opzegtermijn hebt.

 

Kan je ontslag geweigerd worden?

Een werkgever ziet iemand die goed is in z’n werk, niet graag vertrekken. Toch is dit geen reden om je ontslag te weigeren. Zolang je je houdt aan de opzegtermijn, voldoet hij aan de eisen van de wet.

Heb je een tijdelijk contract, dan ben je verplicht om je contract uit te dienen tot de einddatum. Ontslag nemen kan in dit geval alleen met toestemming van je werkgever of als er in je contract een tussentijds opzegbeding staat.

 

Wat moet je werkgever nog betalen als je ontslag neemt?

Er zijn een aantal uitbetalingen waar je recht op hebt, voordat je weggaat bij je werkgever.

 • Je laatste loon
 • Openstaande vakantiedagen: die mag je opnemen in overleg, of uit laten betalen
 • Vakantiegeld
 • Overuren, atv-dagen en/of adv-dagen
 • Eindejaarsuitkering, dertiende maand en/of bonus
 • Reiskosten
 • Studiekosten

Al deze zaken samen vormen de eindafrekening. Deze moet binnen een maand nadat je contract stopt, worden betaald door je werkgever.

 

Kan ik een WW-uitkering, ontslagvergoeding of transitievergoeding krijgen als ik zelf ontslag neem?

Als je zelf ontslag neemt, krijg je meestal geen WW-uitkering. Het is dan namelijk je eigen ‘schuld’ dat je werkloos bent.

Soms kan je wel een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) opstellen met je werkgever. Je legt dan samen vast dat het niet jouw schuld is dat je werkloos bent, maar dat je werkgever het initiatief heeft genomen voor je ontslag. Zo behoud je het recht op een werkloosheidsuitkering.

In een vaststellingsovereenkomst kun je ook afspraken maken over een ontslagvergoeding of transitievergoeding, het al dan niet in stand houden van het concurrentiebeding en over vrijstelling van werk.

 
Zelf ontslag nemen

 

Ontslag nemen: tips

  TIP 1   Op welke dag ontslag nemen? Je timing is heel belangrijk, met name in verband met je opzegtermijn. Zoek een goed moment om ontslag te nemen. Het liefst zeg je op vlak voor het einde van de maand. Je opzegtermijn (die is meestal 1 maand) geldt namelijk vanaf de eerste dag van de maand. Zeg je bijvoorbeeld vóór 1 april op, dan treed je op 1 mei officieel uit dienst.

Het liefst wil je pas je ontslag indienen als je zekerheid hebt bij je nieuwe werkgever. Zorg er dus voor dat je eerst je nieuwe contract hebt ondertekend, voordat je je huidige contract opzegt.

 

  TIP 2   Check of er een concurrentiebeding en/of relatiebeding in je contract staat. Een concurrentiebeding verbiedt je te werken voor een bedrijf dat vergelijkbaar is met je huidige werkgever. Je mag dan dus bijvoorbeeld niet gaan werken voor een concurrent. Een relatiebeding houdt in dat je geen zakelijke contacten mag onderhouden met de relaties van je werkgever. Je mag dan dus bijvoorbeeld geen klanten meenemen naar je nieuwe werkgever. Verbreek je het concurrentie- of relatiebeding, dan moet je vaak een boete betalen aan je werkgever.

 

  TIP 3   Maak van je ontslaggesprek iets positiefs. Bedank je leidinggevende voor de kansen die je hebt gekregen en de ervaring die je hebt opgedaan. Als mensen vragen waarom je weggaat, houd je antwoord dan kort maar krachtig. Negatief zijn over je vorige werkgever komt niet professioneel over.

 

  TIP 4   Blijf professioneel zolang je er nog werkt. Er zit meestal een paar weken tussen het moment dat je ontslag neemt en je daadwerkelijke vertrek. Je hoofd is dan misschien al ergens anders, maar zorg er toch voor dat je je werk goed blijft uitvoeren.

Het is belangrijk een goede indruk achter te laten, ook omdat dit invloed kan hebben op toekomstige referenties. Documenteer daarom je werk, rond aflopende werkzaamheden af en draag taken over aan je collega’s wanneer dat kan. Zo bereid je je collega’s voor op je vertrek en ga je met een goed, ‘opgeruimd’ gevoel je volgende uitdaging aan.

 

  TIP 5   Vraag voor je vertrek om referenties, aanbevelingen en/of een getuigschrift. Bijvoorbeeld aan je manager, directe collega’s of klanten met wie je veel hebt samengewerkt. Die aanbevelingen kunnen in de toekomst nog goed van pas komen.

 

  TIP 6   Wat te doen met je vakantiedagen? Je kunt deze opnemen tijdens je opzegtermijn, in overleg met je werkgever. Even korte adempauze tussen je banen in is wel zo prettig. Heb je veel openstaande verlofdagen, dan zou het kunnen dat je vanaf je opzegging helemaal niet meer hoeft te werken. Dat je je werk dan ook niet meer goed kunt afronden en overdragen, is voor je werkgever een gewichtige reden om hier niet snel mee akkoord gaan. Probeer in goed overleg met je werkgever af te stemmen of en hoeveel vakantiedagen je mag opnemen.

Heb je per de einddatum van je opzegtermijn nog vakantiedagen openstaan, dan worden je resterende vakantiedagen uitbetaald. Soms kan je je vakantiedagen ook meenemen naar je nieuwe werkgever.

 

  TIP 6   Zorg dat je je CV op orde hebt. Als je zelf ontslag neemt en daarna een nieuwe baan zoekt, wil je natuurlijk wel goed voor de dag komen. Met een van onze professionele CV-templates maak je zelf in een handomdraai een opvallend CV. Dit zijn de 3 populairste CV-templates van dit moment:

Bekijk alle CV-templates
 

3 fouten die je niet moet maken bij het ontslag nemen

Wil je op een professionele manier ontslag nemen, voorkom dan de volgende 3 fouten:

  FOUT 1   Je werkgever niet als eerste inlichten over je ontslag. Natuurlijk vertel je je partner, gezin en goede vrienden al vrij snel dat je weg wil gaan bij je werk. Maar het is niet netjes om dit nieuws op je werk al te delen met collega’s, klanten, etc. vóórdat je met je leidinggevende hebt gepraat. Zorg dus dat je als eerste je manager op de hoogte stelt van je vertrek, voordat je dit met anderen bespreekt. Zo voorkom je dat hij of zij het nieuws van iemand anders hoort. Dat is wel zo netjes.

 

  FOUT 2   Opscheppen over je nieuwe baan of negatief zijn over je huidige baan. Er zijn ongetwijfeld een aantal redenen waarom je weg wilt bij je werk. Maar het is niet professioneel om hierover te klagen, net zo min als dat je loopt op te scheppen over de betere arbeidsvoorwaarden bij je nieuwe baan.

 

  FOUT 3   Geen afscheid nemen van je collega’s. Je hoeft heus geen groot afscheidsfeest te geven, maar weggaan zonder iets te zeggen is natuurlijk weer het andere uiterste. Neem netjes afscheid van je collega’s en de mensen met wie je veel hebt samengewerkt. Het is een kleine moeite en op die manier ga jij wel positief weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *